תקנון אתר

כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהסכים לכל תנאיו. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הכלולים בתקנון זה.

*התקנון מנוסח בלשון נקבה \ זכר ורבים אך מתייחס לשני המינים כאחד ובצורה שווה ושיוויונית.

ט.ל.ח

 

כללי

 • האתר נמצא בבעלות החברה, ומנוהל על ידה.
 • האתר משמש כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי הגולשים באינטרנט.
 • תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה ו/או שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר זה.
 • גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ולעזוב את האתר באופן מיידי.
 • לבעלת האתר זכות בלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
 • מבצע/ת ההזמנה מתחייב/ת למסור פרטים נכונים ומדויקים, שהם שלה בלבד ולא לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו ללא אישורו מראש ו/או בכתב.
 • תנאי התקנון עשויים להשתנות בכל עת, בעלת האתר שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת מראש ו/או בכתב.
 • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. צבעם וגווניהם של המוצרים עלול להשתנות ממסך ולמסך ולהיות שונים בפועל מהמוצג באתר. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט ו/או הצבע ו/או הגוון בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט והצבע והגוון בפועל יהיו המפרט, הצבע והגוון המחייבים.
 • בעלת האתר תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת- כפי שהוקלדה בעת ביצוע הרכישה.

 

 

החלפה – החזרה:

על פי תקנות הגנת הצרכן-הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים-אינה ניתנת להחזרה ו/או החלפה.

 

שירות לקוחות:

שירות הלקוחות של החברה ישמח לעמוד לרשותך בשעות הפעילות, במספרי הטלפון של החברה, באמצעות הדואר האלקטרוני ובטופס צור הקשר באתר.

טלפון – 052-8991904

אימייל – contact@almariebikinis.co.il

טופס צור קשר באתר

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 • אם ביצעת עסקה וברצונך לבטלה, הדבר יתאפשר רק במידה והמוצר שהזמנת טרם נשלח.
 • ביטול העסקה לפני שליחת המוצר לא יגרור חיוב נוסף ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח.
  זיכוי כספי יינתן על פי האמור בחוק

 

משלוחים

משלוח עם שליח עד הבית

זמן הגעה – עד 7 ימי עסקים שליח יתאם עמך יום, שעה ומיקום בכל אזור בארץ לבחירתך.

* ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן.  ביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח עד 7 ימי עסקים.

למעקב אחר משלוח ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות

טלפון – 0528991904

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של השותפות ובאחריותה. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

אלמארי לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

אבטחה ופרטיות

 • בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
 • כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי כל תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו,
 • אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

מדיניות פרטיות שמירה על סודיות המידע ופרטי משתמש:

 • על מנת לרכוש אחד או יותר מן המוצרים יהיה עלייך למלא את פרטייך, מידע זה מועבר לאלמארי .
 • אלמארי מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר ומימוש הרכישה עם כל המשתמע מכך.
 • אלמארי נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
 • בעת גלישה באתר ייאסף מידע סטטיסטי לצורך שיפור השירות ע"י תוכנות צד שלישי כמו google analytics  וכו' האתר לא יגלה לצדדים שלישיים פרטים אישיים שמסר המשתמש למעט במקרים של צו מרשות מוסמכת או כל מקרה של הפרת תנאי השימוש או לצרכים משפטיים ככל שיידרשו ע"פ דין.
 • על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט עלולה להיקרא ולהילכד ע"י אחרים והחברה אינה אחראית לתקלה וא/ו פריצה אשר תביא לחשיפת פרטי המשתמש ו/או מידע אחר אך תעשה ככל שבידה למנוע אותה.
  התשלום באתר מאובטח בטכנולוגיית SSL ובתקן PCI Level I .
 • אלמארי שומרת לעצמה את הזכות לביטול עסקה והשבת התמורה לצרכן במקרים הבאים:טעות קולמוס בתיאור המוצר, חוסר במלאי, חוסר הסכמה עם הלקוח על אחד מתנאי העסקה ו/או המשלוח, אי-מענה של המשתמש בדרכי ההתקשרות שהזין, חוסר בפרטים חיוניים נוספים.
 • בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך.
 • חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך וכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב.
 • זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת שתירשם לשירותים באתרים.
 • חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

החברה
אלמארי סטודיו לעיצוב בע״מ
ח.פ – 515175545

דילוג לתוכן